Open of gesloten lettergreep

Maak de woorden langer ?

Vul de lege vakken in ? Indien je klaar bent, klik op verbeter.
een zaak - twee
een vlag - meerdere
ik huur - wij
een knoop - vele
een vraag - tien
een stok - drie
een krul - vijf
een brug - vele
een fles - zes
een droom - meerdere